Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

  •   18/11/2020 05:25:00 PM
  •   Đã xem: 944
Ngày 17/11/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 136 /QĐ-BTC Về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”
Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng

  •   27/08/2020 09:27:00 AM
  •   Đã xem: 1004
Theo quy định tại Thể lệ số 106 /TL-BTC ngày 26/8/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” có cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau: