Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

  •   18/02/2021 08:58:00 PM
  •   Đã xem: 1210
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2020 và căn cứ vào Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2, ngày 05/02/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 342 /QĐ-BTC về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2 gồm các cá nhân sau:
Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi đợt 2

Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi đợt 2

  •   08/02/2021 08:14:00 PM
  •   Đã xem: 140
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2020 và căn cứ vào Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2, Ban Tổ chức Công bố danh sách các thí sinh tham gia và đạt giải tại đợt 2 của Cuộc thi như sau:
Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng Đợt 2

Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng Đợt 2

  •   02/12/2020 09:52:00 PM
  •   Đã xem: 436
Theo quy định tại Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020, của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2 có cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau:
Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

  •   18/11/2020 05:25:00 AM
  •   Đã xem: 1540
Ngày 17/11/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 136 /QĐ-BTC Về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”
Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng

  •   26/08/2020 10:27:00 PM
  •   Đã xem: 1117
Theo quy định tại Thể lệ số 106 /TL-BTC ngày 26/8/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” có cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau: