Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi   “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

  •   16/07/2020 05:00:00 AM
  •   Đã xem: 1605
Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”