Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi đợt 2

Thứ hai - 08/02/2021 20:14
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2020 và căn cứ vào Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2, Ban Tổ chức Công bố danh sách các thí sinh tham gia và đạt giải tại đợt 2 của Cuộc thi như sau:
TT Họ và tên Đơn vị Thời gian thi Thời gian làm bài thi Đạt giải
  1.  
Nguyễn Thị Tuyết Giang Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 52 Nhất
  1.  
Trần Thị Thanh Vy Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/12/2020 43 Nhì
  1.  
Trần Thị Hà Nhi Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 72 Ba
  1.  
Phạm Nhật Duy Lớp 8C, Trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 07/01/2021 41 Ba
  1.  
Đinh Anh Khoa Lớp 7D, Trường THCS Quảng Phú, huyện, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 14/01/2021 31 Khuyến khích
  1.  
Trần Ngọc Huyền Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 7/1/2021 51