THỐNG KÊ

 

299

Tổng số lượt tham gia

TOP TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ
 • 1
  70 thí sinh
  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
 • 2
  38 thí sinh
  Đơn vị khác….
 • 3
  10 thí sinh
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 • 4
  7 thí sinh
  Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
 • 5
  2 thí sinh
  Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Quảng Bình
 • 6
  2 thí sinh
  Trường Cao đẵng Kỹ thật Công N.Nghiệp
 • 7
  1 thí sinh
  Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Quảng Bình
THAM GIA

TOP HUYỆN

ĐĂNG KÝ
 • 1
  40 thí sinh
  Thành Phố Đồng Hới
 • 2
  28 thí sinh
  Huyện Quảng Trạch
 • 3
  13 thí sinh
  Huyện Lệ Thủy
 • 4
  5 thí sinh
  Huyện Bố Trạch
 • 5
  4 thí sinh
  Huyện Tuyên Hóa
THAM GIA

LIÊN HỆ

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 183 đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới.

Điện thoại: (0232) 3843.188 - Fax: (0232) 3825.447

Email: stp@quangbinh.gov.vn