THỐNG KÊ

 

42445

Tổng số lượt tham gia

TOP TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ
 • 1
  8907 thí sinh
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 • 2
  3663 thí sinh
  Đơn vị khác….
 • 3
  185 thí sinh
  Tỉnh ủy Quảng Bình
THAM GIA

TOP HUYỆN

ĐĂNG KÝ
 • 1
  4753 thí sinh
  Huyện Lệ Thủy
 • 2
  2277 thí sinh
  Huyện Quảng Trạch
 • 3
  2064 thí sinh
  Thị xã Ba Đồn
THAM GIA

LIÊN HỆ

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 183 đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới.

Điện thoại: (0232) 3843.188 - Fax: (0232) 3825.447

Email: stp@quangbinh.gov.vn