THỐNG KÊ

 

33279

Tổng số lượt tham gia

TOP TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ
 • 1
  19346 thí sinh
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 • 2
  6876 thí sinh
  Đơn vị khác….
 • 3
  1325 thí sinh
  Công an tỉnh
 • 4
  446 thí sinh
  Tỉnh ủy Quảng Bình
 • 5
  374 thí sinh
  Trường Đại học Quảng Bình
THAM GIA

TOP HUYỆN

ĐĂNG KÝ
 • 1
  9097 thí sinh
  Huyện Lệ Thủy
 • 2
  5735 thí sinh
  Huyện Quảng Trạch
 • 3
  5440 thí sinh
  Thành Phố Đồng Hới
 • 4
  4881 thí sinh
  Huyện Bố Trạch
 • 5
  4274 thí sinh
  Thị xã Ba Đồn
THAM GIA

LIÊN HỆ

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 183 đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới.

Điện thoại: (0232) 3843.188 - Fax: (0232) 3825.447

Email: bantochuc.stp@gmail.com