Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  •   15/03/2021 10:18:00 AM
  •   Đã xem: 372
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐ ngày 24/02/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

  •   03/12/2020 09:56:00 AM
  •   Đã xem: 736
Ngày 30/11/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” Đợt 2 đã ban hành Thể lệ số 138 /TL-BTC. Nội dung Thể lệ như sau:
Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

  •   27/08/2020 09:22:00 AM
  •   Đã xem: 1518
Ngày 26/8/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đã ban hành Thể lệ số 106 /TL-BTC.