Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  •   26/02/2021 01:49:00 AM
  •   Đã xem: 887
Ngày 24/02/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Điều chỉnh một số nội dung tại kế hoạch tổ chức Cuộc thi ““Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Điều chỉnh một số nội dung tại kế hoạch tổ chức Cuộc thi ““Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

  •   25/08/2020 05:33:00 AM
  •   Đã xem: 613
Ngày 24/8/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã có Công văn số 105/HĐPH về việc điều chỉnh Kế hoạch số 80/KH-HĐ ngày 30/6/2020 của Hội đồng PH PBGDPL tỉnh.