Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  •   06/10/2021 11:21:00 AM
  •   Đã xem: 1324
Ngày 27/9/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ttỉnh đã có Quyết định số 145/QĐ-HĐPH về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi   “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

  •   16/07/2020 04:00:00 PM
  •   Đã xem: 2052
Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”