Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Thứ năm - 16/07/2020 16:00
Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”
Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” gồm có 8 thành viên, đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL làm Phó trưởng Ban, thành viên là Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL gồm có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Quảng Bình, cụ thể:
1. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Trưởng Ban;
2. Ông Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Phó Trưởng Ban;
3. Ông Đinh Tùng Lâm, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Thành viên;
4. Ông Hoàng Hữu Thái, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Thành viên;
5. Ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Thành viên;
6. Ông Hồ Giang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Thành viên;
7. Ông Phạm Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Thành viên;
8. Ông Đặng Đại Bàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Thành viên;
Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ tổ chức Cuộc thi theo đúng quy định pháp luật, Kế hoạch số 80/KH-HĐ ngày 30/6/2020 và Thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi làm việc kiêm nhiệm, theo chế độ tập thể. Chế độ, chính sách đối với Ban Tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Nội dung Quyết định

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết