Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 •   06/10/2021 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 854
Theo Kế hoạch số 132/KH-HĐPH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có cơ cấu giải thưởng như sau:
Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 •   01/06/2021 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 1787
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và căn cứ vào Thể lệ số 33/TL-BTC ngày 12/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 28/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 73 /QĐ-BTC về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm các cá nhân sau:
Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh

 •   26/02/2021 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 1308
Theo Kế hoạch số 20/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có cơ cấu giải thưởng như sau:
Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

 •   19/02/2021 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 2832
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2020 và căn cứ vào Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2, ngày 05/02/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 342 /QĐ-BTC về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2 gồm các cá nhân sau:
Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi đợt 2

Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi đợt 2

 •   09/02/2021 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 781
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2020 và căn cứ vào Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2, Ban Tổ chức Công bố danh sách các thí sinh tham gia và đạt giải tại đợt 2 của Cuộc thi như sau:
Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng Đợt 2

Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng Đợt 2

 •   03/12/2020 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 1079
Theo quy định tại Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020, của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2 có cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau:
Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

 •   18/11/2020 05:25:00 PM
 •   Đã xem: 2657
Ngày 17/11/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 136 /QĐ-BTC Về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”
Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng và giá trị giải thưởng

 •   27/08/2020 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 2496
Theo quy định tại Thể lệ số 106 /TL-BTC ngày 26/8/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” có cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau: