Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Thứ năm - 27/08/2020 09:22
Ngày 26/8/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đã ban hành Thể lệ số 106 /TL-BTC.
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH- ngày 30/6/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” (Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Phạm vi tổ chức Cuộc thi
Cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Đối tượng dự thi
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, học sinh, học viên, sinh viên, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung thi
- Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức như: Pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về an ninh mạng; pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt…
- Kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật.
2. Thời gian tổ chức Cuộc thi
Cuộc thi được diễn ra trong 01 đợt. Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01/9/2020 đến 24 giờ 00 phút ngày 15/10/2020
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN THI VÀ CÁCH THỨC THI
1. Cách thức đăng ký
a) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.
Để tránh trường hợp không hiển thị đầy đủ nội dung, đề nghị thí sinh sử dụng máy vi tính có kết nối internet để thi. Thí sinh sử dụng các trình duyệt Web mới nhất (Google Chrome, Cốc Cốc…).
b) Cách thức đăng ký:
- Thí sinh đăng ký thi trực tiếp trên máy vi tính có kết nối internet.
- Để đăng ký dự thi, thí sinh truy cập vào website Cuộc thi tại địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn. hoặc truy cập Website Sở Tư pháp Quảng Bình tại địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/. vào mục HƯỚNG DẪN để biết cách thức đăng ký dự thi; hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi.
- Thí sinh bấm vào mục ĐĂNG KÝ và tiến hành đăng ký tài khoản thi của mình (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * tại phần mềm là thông tin bắt buộc, thí sinh chỉ được sử dụng tài khoản Gmail làm Email đăng ký và kích hoạt tài khoản, đối với thí sinh lựa chọn Đơn vị khác thì ghi tên đơn vị của mình vào).
- Khi thực hiện xong các bước tại phần mềm, thí sinh vào Email của mình để kích hoạt tài khoản và tiến hành VÀO THI.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng 01 tài khoản (Tên đăng nhập) trong suốt quá trình dự thi.
- Thông tin thí sinh dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải.
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế (so với Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác khi đạt giải sẽ được đối chiếu).
(Có hướng dẫn cụ thể kèm theo)
2. Thời gian làm bài thi
- Thời gian để hoàn thành bài thi là 40 phút. Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh vào thi cho đến khi bấm nút kết thúc và xác nhận bài thi hoặc hết thời gian hoàn thành bài thi.
- Trong quá trình làm bài thi thí sinh không được sử dụng phím F5 (refresh) hoặc refresh lại trang. Nếu sử dụng hình thức này, bài thi sẽ kết thúc và thí sinh đạt 0 điểm, nếu thí sinh muốn thi tiếp thì bài thi được tính lại từ đầu như một lượt thi mới.
3. Cách thức thi
Cuộc thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi và 01 câu hỏi dự đoán “Có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên?”.
- Thí sinh trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 40 phút theo các yêu cầu sau:
+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 01 phương án đúng trong 04 phương án mà câu hỏi đề ra.
+ Đối với câu hỏi dự đoán, thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên (câu này không tính vào tổng điểm, mà là tiêu chí để Ban Tổ chức xét giải thưởng vì vậy đây là câu hỏi bắt buộc, thí sinh không hoàn thành câu hỏi này sẽ không được xếp giải).
- Thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 03 lần/đợt. Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh.
IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ TIÊU CHÍ XẾP GIẢI
1. Phương pháp tính điểm
a) Thí sinh trả lời 20 câu hỏi. Trả lời đúng được 01 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm.
b) Tổng số điểm của 01 lượt thi là 20 điểm.
c) Tại Câu dự đoán (được mặc định là câu số 21 trong bài thi), người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.
2. Xét giải thưởng
Giải thưởng được xét cho cá nhân, do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống website Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:
- Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng tại Thể lệ này, thí sinh phải trả lời câu hỏi dự đoán và có ít nhất số câu trả lời đúng là 17/20 câu mới được xét giải.
- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi bằng nhau thì người nào trả lời Câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất đối với Câu hỏi dự đoán sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.
- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn.
- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán, có thời gian gửi bài thi bằng nhau thì ưu tiên người dự thi có thời gian làm bài thi ngắn hơn.
- Trường hợp có nhiều cá nhân có tất cả các tiêu chí nói trên bằng nhau hoặc không có cá nhân nào đạt các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng để xếp giải. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.
V. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ, KHIẾU NẠI VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI
1. Thời gian công bố kết quả và trao giải Cuộc thi vào ngày tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 (09/11).
2. Thời hạn khiếu nại kết quả là trong vòng 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại.
Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.
VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cơ cấu giải thưởng:
Gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân tham gia dự thi, cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 20 giải khuyến khích.
2. Giá trị các giải thưởng
- Giải nhất: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;
- Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 800.000 đồng/giải;
- Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 600.000 đồng/giải;
- Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 400.000 đồng/giải.
VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức
a) Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, số 183, Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
b) Điện thoại:(0232) 3843.188
c) Email: bantochuccuocthi.stp@gmail.com hoặc phobiengiaoducphapluat@gmail.com.
2. Địa chỉ tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi
Website: - http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn/
               - https://stp.quangbinh.gov.vn/
3. Hỗ trợ về kỹ thuật
Điện thoại: 0232.3843.188 – Bộ phận kỹ thuật.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ cuộc thi sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.
Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Thư ký Cuộc thi, cá nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này./.
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết