Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

Thứ sáu - 19/02/2021 08:58
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2020 và căn cứ vào Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2, ngày 05/02/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 342 /QĐ-BTC về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2 gồm các cá nhân sau:
TT Họ và tên Đơn vị Thời gian thi Thời gian làm bài thi Đạt giải
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết Giang Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 52 Nhất
 1.  
Trần Thị Thanh Vy Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/12/2020 43 Nhì
 1.  
Trần Thị Hà Nhi Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 72 Ba
 1.  
Phạm Nhật Duy Lớp 8C, Trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 07/01/2021 41 Ba
 1.  
Đinh Anh Khoa Lớp 7D, Trường THCS Quảng Phú, huyện, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 14/01/2021 31 Khuyến khích
 1.  
Trần Ngọc Huyền Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 7/1/2021 51 Khuyến khích
 1.  
Trần Khánh Huyền Lớp 8B, Trường THCS Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 12/1/2021 57 Khuyến khích
 1.  
Trần Lan Phương Lớp 9B, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 22/12/2020 39 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Thị Vỵ Giáo viên Trường TH và THCS Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 23/12/2020 59 Khuyến khích
 1.  
Hoàng Xuân Đạt Lớp 9A, Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 21/12/2020 54 Khuyến khích
 1.  
Trần Bảo Ngọc Lớp 9B, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 11/1/2021 50 Khuyến khích
 1.  
Bùi Thị Khánh Lệ Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 55 Khuyến khích
 1.  
Cao Long Vũ Lớp 6A, Trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 13/1/2021 57 Khuyến khích
 1.  
Bùi Anh Kiệt Lớp 7D, Trường THCS Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình 14/1/2021 33 Khuyến khích
 1.  
Trịnh Quốc Thắng Lớp 7D, Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 15/1/2021 44 Khuyến khích
 1.  
Phạm Thị Sáu Lớp 7A, Trường THCS Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 14/1/2021 50 Khuyến khích
 1.  
Trần Huyền Anh Lớp 8A, Trường THCS Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 12/1/2021 59 Khuyến khích
 1.  
Trần Anh Tuấn Lớp 8A, Trường THCS Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 13/01/2021 41 Khuyến khích
 1.  
Trần Võ Thế Phong
 
Lớp 9B, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 22/12/2020 38 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Xuân Hải Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 50 Khuyến khích
 1.  
Hoàng Thị Lành Lớp 7D, Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 14/1/2021 33 Khuyến khích
 1.  
Cao Văn Hoá Lớp 8A -Trường THCS Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình. 5/1/2021 51 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Tấn Dũng Lớp 6.3, Trường THCS Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 7/1/2021 49 Khuyến khích
 1.  
Phạm Duy Khánh Lớp 7D, Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 14/1/2021 37 Khuyến khích

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 2.9 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết