Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thứ ba - 01/06/2021 09:11
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và căn cứ vào Thể lệ số 33/TL-BTC ngày 12/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 28/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 73 /QĐ-BTC về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm các cá nhân sau:
TT Họ và tên Đơn vị Thời gian thi Thời gian làm bài thi Đạt giải
 1.  
Nguyễn Lệ Quyên Lớp 9B, Trường TH và THCS Quảng Trường; huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 27/4/2021 72 Nhất
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Nhi Lớp 7A, Trường THCS Quảng Thanh, huyện  Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 27/4/2021 131 Nhì
 1.  
Đoàn Thị Chung Giáo viên, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 14/4/2021 61 Ba
 1.  
Phạm Thị Thu Trang Lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch 21/4/2021 61 Ba
 1.  
Hoàng Khánh Hưng Lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 15/4/2021 69 Khuyến khích
 1.  
Lê Phú Bình Lớp 8A, trường THCS Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình 29/4/2021
 
36 Khuyến khích
 1.  
Đinh Thị Hương Giang Giáo viên, Trường THCS Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 23/4/2021 70 Khuyến khích
 1.  
Hồ Thị Diệu Linh Lớp 6.1, Trường THCS Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 21/4/2021 55 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Thị Hải Yến K59, Khoa sư phạm, Trường Đại học Quảng Bình 26/4/2021 86 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Xuân Bắc Lớp 6.1, Trường THCS Thạch Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 21/4/2021 40 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Tấn Thành Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình 31/3/2021 42 Khuyến khích
 1.  
Trình Trần Thế Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 12/4/2021 56 Khuyến khích
 1.  
Đặng Công Thành Phòng an ninh điều tra,Công an tỉnh Quảng Bình 06/4/2021 36 Khuyến khích
 1.  
Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp 6B, Trường THCS  Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/4/2021 270 Khuyến khích
 1.  
Trần Thị Mỹ Phượng Giáo viên, Trường Mầm non Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 29/4/2021 62 Khuyến khích
 1.  
Hoàng Trung Hải Lớp 7A, Trường THCS Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 29/4/2021 49 Khuyến khích
 1.  
Mai Xuân Thái Lớp 9A, Trường TH và THCS Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 18/4/2021 47 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Thị Giang Giáo viên, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 15/4/2021 78 Khuyến khích
 1.  
Trần Thanh Hải Lớp 8B, Trường trung học cơ sở Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/4/2021 65 Khuyến khích
 1.  
Mai Công Tuấn Anh Lớp 8B, Trường trung học cơ sở Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/4/2021 41 Khuyến khích
 1.  
Nguyễn Ngọc Bảo Trân Lớp 7B, Trường THCS Quảng Tiến  xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 24/4/2021 72 Khuyến khích
 1.  
Trần Đỗ Quyên Lớp 7B, Trường THCS Quảng Tiến  xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 24/4/2021 107 Khuyến khích
 1.  
Phan Thế Anh Giáo viên, Trường THCS Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/4/2021 40 Khuyến khích
 1.  
Hoàng Lê Minh Hiếu Lớp 6B, Trường THCS Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/4/2021 40 Khuyến khích

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết