THỐNG KÊ

 

48678

Tổng số lượt tham gia

TOP TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ
 • 1
  25892 thí sinh
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 • 2
  8354 thí sinh
  Đơn vị khác….
 • 3
  1692 thí sinh
  Công an tỉnh
 • 4
  623 thí sinh
  1
 • 5
  526 thí sinh
  Trường Đại học Quảng Bình
THAM GIA

TOP HUYỆN

ĐĂNG KÝ
 • 1
  11487 thí sinh
  Huyện Lệ Thủy
 • 2
  9937 thí sinh
  Thành Phố Đồng Hới
 • 3
  6491 thí sinh
  Huyện Quảng Trạch
 • 4
  6007 thí sinh
  Huyện Bố Trạch
 • 5
  5162 thí sinh
  Thị xã Ba Đồn
THAM GIA

LIÊN HỆ

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 183 đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới.

Điện thoại: (0232) 3843.188 - Fax: (0232) 3825.447

Email: bantochuc.stp@gmail.com