Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2

Thứ năm - 18/02/2021 20:58
Trên cơ sở chấm điểm tự động của Phần mềm thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2020 và căn cứ vào Thể lệ số 138 /TL-BTC ngày 30/11/2020 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2, ngày 05/02/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 342 /QĐ-BTC về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” đợt 2 gồm các cá nhân sau:
TT Họ và tên Đơn vị Thời gian thi Thời gian làm bài thi Đạt giải
  1.  
Nguyễn Thị Tuyết Giang Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 52 Nhất
  1.  
Trần Thị Thanh Vy Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 20/12/2020 43 Nhì
  1.  
Trần Thị Hà Nhi Lớp 6A, Trường THCS Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19/12/2020 72 Ba
  1.  
Phạm Nhật Duy Lớp 8C, Trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 07/01/2021 41 Ba
  1.  
Đinh Anh Khoa Lớp 7D, Trường THCS Quảng Phú, huyện, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 14/01/2021 31 Khuyến khích
  1.  
Trần Ngọc Huyền Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 7/1/2021 51 Khuyến khích
  1.  
Trần Khánh Huyền Lớp 8B, Trường THCS Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 12/1/2021 57 Khuyến khích
  1.  
Trần Lan Phương Lớp 9B, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 22/12/2020 39 Khuyến khích