Kết quả Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

Thứ tư - 18/11/2020 05:25
Ngày 17/11/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 136 /QĐ-BTC Về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”
DANH SÁCH
Các cá nhân đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”
(Kèm theo Quyết định số   136 /QĐ-BTC ngày 17/11/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi)
TT Họ và tên Đơn vị, địa chỉ Đạt giải
1 Hồ Gia Huy Lớp 7B, Trường Trung học cơ sở Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Nhất
2 Hoàng Nữ Ngọc Linh 135, Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Nhì
3 Phạm Tiến Dũng Lớp 9A, Trường Trung học Cơ sở Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Ba
4 Trần Thị Kim Anh Lớp 7.1 Trường Trung học cơ sở Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Ba
5 Phan Nguyễn Thùy Nhi Lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Khuyến khích
6 Phan Việt Hùng Lớp 6A, Trường THCS Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Khuyến khích
7 Nguyễn Phan Lê Na Lớp 6A, Tr