Hướng dẫn đăng ký, tham gia thi và làm bài thi

Chủ nhật - 02/08/2020 03:19
I. ĐĂNG KÝ DỰ THI
Bước 1: Truy cập Website tại địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.
Bước 2: Đăng ký dự thi bằng cách bấm vào nút ĐĂNG KÝ ở phía trên giao diện của Website (nếu bạn là thành viên của hệ thống thì bỏ qua mục ĐĂNG KÝ và bấm vào mục ĐĂNG NHẬP hoặc mục VÀO THI để vào thi)

Bước 3. Điền thông tin cá nhân
Tại màn hình ĐĂNG KÝ dự thi, thí sinh điền thông tin cá nhân của mình vào tất cả các mục ở phần ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN và điền đầy đủ thông tin như hình bên dưới.
- Lưu ý:
+ Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc.
+ Thí sinh chỉ được dùng tài khoản GMAIL để đăng ký tài khoản.

* Ở phần lựa chọn THUỘC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, hoặc THUỘC ĐỊA PHƯƠNG.
- Thí sinh đang công tác tại Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, hoặc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thì lựa chọn trường thông tin THUỘC CƠ QUAN, TỔ CHỨC và lựa chọn cơ quan, tổ chức theo thông tin có sẵn trên hệ thống. Nếu trường hợp không có trên hệ thống thì thí sinh lựa chọn ĐƠN VỊ KHÁC và điền thông tin đơn vị của mình vào ô THÔNG TIN TỔ CHỨC.
- Thí sinh dự thi thuộc các phòng, ban, ngành cấp huyện và cấp xã, hoặc sinh sống và học tập ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thì chọn trường thông tin THUỘC ĐỊA PHƯƠNG và lựa chọn địa phương.

- Sau đó bấm nút LƯU/SỬA

Hệ thống sẽ thông báo việc đăng ký tài khoản của thí sinh như hình bên dưới.


Lưu ý: Nếu hệ thống báo tài khoản hoặc Email đã có trên hệ thống thì bạn chưa đăng ký thành công, có thể tên tài khoản bị trùng với tài khoản khác (tên tài khoản do thí sinh tự đặt)

Bước 4. Kích hoạt TÀI KHOẢN để thi
1. Vào Email để kích hoạt
Sau khi hoàn thành xong các bước ở mục ĐĂNG KÝ, thí sinh vào Email của mình đăng ký để kích hoạt tài khoản và nhận mật khẩu của tài khoản thi. Hệ thống sẽ tự động gửi đường dẫn đăng ký và mật khẩu vào tài khoản Emal mà thí sinh dùng để đăng ký.
2. Kích hoạt tài khoản
Thí sinh vào Email mình đăng ký tìm thư phản hồi từ hệ thống (Mục Hộp thư đến hoặc mục Thư rác, Quảng cáo) và bấm vào  bạn hãy click theo link này! như hình bên dưới

- Sau khi bấm vào mục “link này” hệ thống sẽ báo đã kích hoạt tài khoản thành công như hình bên dưới.

Bước 5. Quay về màn h